Podnik města Slavonice s.r.o. - úvod


Sběrný dvůr

Vážení spoluobčané ! Upozorňujeme na nešvar, který se po změně provozní doby SD velice rozmohl. Není to ale problém, který řešíme jen po změně provozní doby. Řešíme jej od vzniku SD ve Slavonicích a protože již nevidím jinou možnost, jak některé občany upozornit na jejich nevhodné chování, obracíme se na ně touto cestou.

více


Jak třídit odpady

obrázek - Kontejner Podnik města Slavonice, s.r.o. je partnerem systému EKO-KOM. Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

více


Aktuálně

04.01.2020

Testovací provoz nových webových stránek

Nové webové stránky PMS s.r.o. jsou spuštěny v testovacím provozu na adrese www.pmsi.cz/pmsibeta/ 

Žádáme návštěvníky nových stránek o zaslání případných postřehů na e-mail info@pmsi.cz

 

 

01.06.2017

 Otevírací doba ve sběrném dvoře

1.6. - 30.9.

úterý 13:00 - 18:00
čtvrtek 13:00 - 18:00
sobota 8:00 - 12:00

 01.10. - 31.5.

úterý 11:00 - 16:00
čtvrtek 11:00 - 16:00
sobota 8:00 - 12:00


Hlášení poruch veřejného osvětlení a rozhlasu

Podnik města Slavonice s.r.o. oznamuje, že od 1. května 2013 spravuje veřejné osvětlení a místní rozhlas města Slavonice a přilehlých obcí. Poruchy hlaste, prosím, na telefonní číslo 725 163 201 nebo E-mail: info@slavonice-pms.cz, formulář pro nahlášení poruch naleznete zde na stránkách www.slavonice-pms.cz. Všechny lampy jsou číslovány, takže pokud jde o poruchu konkrétní lampy a ne celé ulice, je velkou výhodou, když je toto číslo lampy nahlášeno.

Nepřetržitý příjem hlášení závad a poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu je možný formou e-mailu na adresu  info@pmsi.cz Telefonický příjem hlášení závad a poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu v pracovní dny je v době od 6.00 do 14.30 hodin na telefonních číslech 384 493 217, 384 493 205 a 725 163 201.

Telefonický příjem hlášení závad a poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu mimo pracovní dobu, v soboty, neděle a svátky na telefonním čísle 725 699 698.

Telefonický příjem hlášení havárií na veřejném osvětlení a rozhlasu (dopravní nehody, živelné pohromy, spadlé venkovní vedení nebo stožáry veřejného osvětlení, odkryté části rozvodů veřejného osvětlení a další situace, při kterých může docházet k ohrožení zdraví nebo života osob) na telefonních číslech 725 699 698 nebo 725 163 201.

zajišťujeme:

·        obnovu, správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení
·         odstraňování zajištěných závad a poruch VO,
·         výměnu nesvítích světelných zdrojů a svítidel apod.,
·         zjišťování a odstraňování kabelových poruch,
·         odstraňování závad VO v důsledku havárie,
·         opravy stožárů VO (koroze apod.),
·         kontrolu, údržbu a opravu rozvaděčů,
·         vyjadřování třetím osobám k inženýrským sítím VO,
·         vedení pasportizace veřejného osvětlení,
·         montáž a demontáž vánoční výzdoby města Slavonice.
·         elektrorevize

Dále nabízíme elektroinstalační a elektromontážní práce (VN, NN, bytové, stavební a průmyslové rozvody).

 

 

Kontakty

Podnik města Slavonice s.r.o.
Polní 61, 378 81 Slavonice
Tel./fax: +420 384 493 217
e-mail: info@pmsi.cz
IČ: 251 70 872 DIČ: CZ25170872
ikona - Turistické informační centrum Slavonice
ikona - Mateřská škola Slavonice
ikona - Městské kulturní středisko Slavonice
ikona - Město Slavonice
ikona - VPS-Volba pro Slavonicko
ikona - Slavonická renesanční společnost
ikona - TJ Sokol Slavonice
ikona - Zdroj Slavonice
ikona - Základní škola Slavonice